Centrum Dialogu Przełomy to nowoczesne i multimedialne muzeum & miejsce dyskusji na tematy najnowszej historii miasta

Centrum Dialogu Przełomy jest oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Jest też miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. CDP jest przestrzenią debaty ludzi o różnych poglądach, i różnej pamięci. To projekt skierowany do wszystkich, ale tworzony głównie z myślą o młodszych pokoleniach, dla których ostatnie kilkadziesiąt lat jest tak samo odległe, jak epoka Piastów. Stąd w programie działania Centrum Dialogu Przełomy znajdują się niekonwencjonalne projekty edukacyjne, a przy tworzeniu ekspozycji wykorzystane zostały najnowsze środki przekazu i techniki multimedialne.

Trwałe miejsce w CDP zajęła stała ekspozycja, pokazująca przełomowe wydarzenia lat 1939 –1990. Wystawa upamiętnia przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu” przeciwko władzy ludowej. CDP pokazuje najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego, przełomy, które
zmieniały różne dziedziny życia, po których nic już nie było takie samo.

Muzeum Przełomów i Filharmonia w Szczecinie Szczecin (446)

Ekspozycja w opowiada o szukaniu i budowaniu tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego – procesie, który wciąż trwa.

Na tę wiodącą opowieść składa się wiele mniejszych, indywidualnych: kto mieszkał w Szczecinie przed wojną, jaką rolę odegrało miasto w III Rzeszy, co działo się w Szczecinie podczas wojny. To opowieść o tym, jak po II wojnie, wskutek decyzji międzynarodowych, doszło tu do wymiany ludności, o uciekających, wysiedlanych, przyjezdnych, przesiedlanych, o ludziach okaleczonych przez koszmar wojny, deportacje, obozy koncentracyjne, tułaczkę, okupacyjną nędzę, o poczuciu
obcości na tej ziemi i próbach budowania swojej małej ojczyzny. To opowieść o sposobach wrastania w nową rzeczywistość, budowaniu normalności. To opowieść o tym, jak w nowej, ludowej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, powstawała społeczność, która, oderwana od swych korzeni, miała szybko zintegrować się z władzą ludową wokół projektu socjalistycznej utopii.

Ale właśnie tu, pozornie obcy sobie ludzie, umieli razem powiedzieć tej władzy ,,nie”. Polskie wielkie przełomy datują się od Grudnia 1970/ Stycznia 71 r., przez Sierpień ’80/Grudzień 81 po 1988 i
przełom ustrojowy w 1989 r., w wyniku którego zmieniła się Europa i zniknęła żelazna kurtyna, przez lata dzieląca kontynent. W tych wszystkich wydarzeniach Szczecin uczestniczył. Jak wyglądał świat po tej stronie kurtyny, do jakich kompromisów zmuszał ludzi? Kim byli ci, którzy mieli odwagę powiedzieć „nie” – właśnie to pokazujemy w CDP. To nie jest historia łatwa, czarno-biała, gdzie znajdą się tylko bohaterowie, albo oprawcy. Pokazujemy znaczące akty
odwagi, stawianie cichego oporu, przypadkowe uwikłanie w historię, ale także ludzką małość i okrucieństwo. Pokazujemy, czym był poprzedni system w tej części Europy, jak wiele pozostawił w świadomości ludzi po dziś dzień.

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz


 

Muzeum Narodowe w Szczecinie — Centrum Dialogu Przełomy

pl. Solidarności 1, 70-549 Szczecin
tel. (+48) 571 309 239
biuro@muzeum.szczecin.pl
www.przelomy.muzeum.szczecin.pl

Bilety:
Normalny 6 – 20 zł.
Ulgowy 6 – 10 zł.
Możliwy jest też zakup biletu całodniowego, umożliwiającego wejście na różne inne wystawy.


Zobacz pozostałe atrakcje w Szczecinie