Muzeum Narodowe w Szczecinie – ogromna kolekcja unikalnych eksponatów z całego świata

Muzeum Narodowe w Szczecinie, będące spadkobiercą sto siedemdziesięcioletniej tradycji muzealnictwa pomorskiego, posiada zbiory wyrastające z późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej władców Księstwa Pomorskiego z dynastii Gryfitów oraz inicjatywy i pasji dziewiętnastowiecznego bogatego mieszczaństwa nadodrzańskiej metropolii. Wartym uwagi faktem, jest to że liczne kolekcje muzeum opiewają na blisko sto pięćdziesiąt tysięcy muzealiów. Wśród nich znajdują się dzieła sztuki dawnej, prace współczesnych twórców, zabytki archeologiczne, nautyczne, etnograficzne oraz największy w Polsce zespół świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich. Na szczególną uwagę zasługują też eksponaty z zakresu świadectwa dawnej i nowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Kolekcje muzeum opiewają na blisko sto pięćdziesiąt tysięcy muzealiów

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie to jeden z najbardziej znanych i reprezentacyjnych budynków miasta. Stanowi on centrum architektonicznego założenia nadodrzańskiego Wały Chrobrego (dawne Hakenterrasse), według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua. Budynek został oddany do użytku w 1913 roku i był do końca drugiej wojny światowej siedzibą Muzeum Miejskiego, w którym wystawiano zbiory archeologiczne i etnograficzne, sztukę pomorską i europejską, kolekcje z Afryki, Azji i Oceanii, eksponaty przyrodnicze.

Muzeum Narodowe w Szczecinie - widok z Łasztowni

Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 3
70-500 Szczecin
tel. (+48) 91 43 15 261 (kasa)

biuro@muzeum.szczecin.pl
www.muzeum.szczecin.pl

Bilety:

Normalny – 6 – 20 zł.
Ulgowy – 6 – 10 zł.
Bilet całodniowy – umożliwia wejście na różne inne wystawy

Wieża widokowa:

Normalny – 8 zł.
Ulgowy – 5zł.

Inne oddziały Muzeum Narodowego w Szczecinie obejmują:

Muzeum Tradycji Regionalnych – Szczecin, ul. Staromłyńska 27
Muzeum Sztuki Współczesnej – Szczecin, ul. Staromłyńska 1
Muzeum Historii Szczecina – Szczecin, ul. Księcia Mściwoja II 8
Centrum Dialogu Przełomy – Szczecin, pl. Solidarności 1
Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych – Szczecin, ul. Błonie 2